06-34009124 hallo@isimedia.nl

Fiscale regelingen voor opleidingen

Leven lang leren loont

Werkgevers en particulieren kunnen bij het volgen van scholing mogelijk gebruik maken van subsidies en belastingaftrek. Je hebt mogelijk dus recht op een aanzienlijk voordeel.

De informatie op deze pagina is informatief van aard. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Informeer bij een subsidieverstrekker of Belastingdienst waar je recht op hebt, en hoe je een fiscaal voordeel administreert.

Aftrek studiekosten werkgevers

Als een werknemer een studie of een opleiding volgt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning, horen de vergoedingen ervan niet tot het loon. Er zijn drie voorwaarden voor vrijstelling:

 • De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.
 • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of op het op peil houden van vakkennis.
 • Je hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Werkkostenregeling: cursussen, vakliteratuur, outplacement

Vergoedingen of verstrekkingen die je je werknemer geeft voor het onderhouden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, vakliteratuur, inschrijving in een beroepsregister en kosten van outplacement zijn onbelast. De vrijstelling voor vakliteratuur geldt voor vakliteratuur die naar de werkplek wordt gestuurd en naar het huisadres.

Subsidie voor het MKB

In het MKB ligt het minder voor de hand dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werk. Met de SLIM-regeling maakt het kabinet leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekender.

Deze organisaties kunnen gebruik maken van de SLIM-regeling:

 • mkb-ondernemingen
 • samenwerkingsverbanden in het mkb
 • grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie

voor deze activiteiten zoals:

 • doorlichten van de onderneming
 • loopbaanadvies voor de medewerker
 • derde leerweg

Bekijk deze informatie op de site van de Rijksoverheid als je hier meer van weten. 

CRKBO

Indien jullie organisatie een CRKBO-registratie heeft, kunnen we mogelijk de trainingen BTW-vrij verzorgen omdat enkele docenten in het CRKBO-register staan ingeschreven.

Ben je (een) particulier(e) organisatie en betaal je de training. Bij de aangifte inkomenstenbelasting kun je opleidingskosten aftrekken met een drempel van € 250. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je geen recht hebt op studiefinanciering en dat de studie voor je (toekomstig) beroep is en een leertraject is. Je mag alleen cursusgeld en leermiddelen aftrekken (zgn. noodzakelijke kosten). Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. 

Aftrek studiekosten voor particulieren

Als je een opleiding of training voor je (toekomstig) beroep beroep volgt, dan mag je de uitgaven hiervoor soms als persoonsgebonden aftrek zien. Je scholingsuitgaven kun je meetellen als :

 • Jij of je fiscale partner de uitgaven voor je studie of die van je fiscale partner doet.
 • De opleiding of studie gericht is op jouw beroep of toekomstig beroep.
 • Er is sprake van een leertraject; onder begeleiding of toezicht verwerven van kennis. De uitgaven zijn hoger dan de drempel van € 250. De uitgaven boven de drempel mag je aftrekken, met een maximaal bedrag van
  € 15.000.

Als je voor jouw studiekosten of andere scholingsuitgaven een vergoeding krijgt, bijvoorbeeld een vergoeding van je werkgever, moet je deze vergoeding eerst van je uitgaven aftrekken voordat je het aftrekbedrag berekent.

De volgende kosten mag je meetellen:

 • Lesgeld
 • Kosten voor studieboeken of vakliteratuur

  Kijk voor meer informatie op de aanvullende toelichting van de Belastingdienst.

  LET OP! Deze regeling is geldig tot maart 2022. Hierna vervangt de STAP-budget het belastingvoordeel voor particulieren. Hier lees je wat het STAP-budget inhoudt.