06-34009124 hallo@isimedia.nl

Welkom op onze training

Intake

Je doet mee aan een training van ISI Media. Om de training goed te kunnen afstemmen op ieders leerwensen willen we je vragen onderstaande vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden. Hartelijk bedankt!

 

Omschrijf wat je makkelijk vindt aan (één van de) onderwerpen die we gaan behandelen.
Omschrijf wat je lastig of moeilijk vindt aan (één van de) onderwerpen die we gaan behandelen.